Це - один з найстаріших медичних навчальних закладів України
Він є правонаступником Фельдшерської школи, яка була відкрита у 1842 році.


За своїм викладацьким та навчально-методичним потенціалом коледж належить до навчальних закладів, які забезпечують фундаментальну, загальнокультурну, практичну підготовку медсестер, фельдшерів, лаборантів, помічників санітарних лікарів та лікарів-епідеміологів для лікувально-профілактичних закладів м. Києва та України.

 


Перший Київський медичний коледж - це сучасний навчальний заклад з розвиненою матеріальною базою, що складається з достатньої кількості кабінетів та лабораторій, обладнаних сучасними приладами та учбовими посібниками.
У коледжі створені умови не тільки для опанування майбутньою професією, а й для всебічного розвитку - бібліотека, читальний зал, спортивний та тренажерний зали, працюють гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції.

Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований науково-викладацький склад. Провідні викладачі коледжу є авторами підручників, посібників, навчальних планів, програм. Сьогодні навчальний заклад проводить навчання студентів за спеціальностями І-ІІ рівнів акредитації.

 "Лікувальна справа" (фельдшер)
Термін підготовки:
на основі повної загальної середньої освіти - 3 роки;
на основі базової загальної середньої освіти - 4 роки.


"Сестринська справа" (медична сестра)
Термін підготовки:
на основі повної загальної середньої освіти - 3 роки;
на основі базової загальної середньої освіти - 4 роки.

"Лабораторна діагностика" (лаборант медичний)
Термін підготовки:
на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки;
на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки.


"Медико-профілактична справа" (санітарний фельдшер )
Термін підготовки:
на основі базової загальної середньої освіти - 3,5 роки.

Форма навчання - денна.


Підготовка фахівців здійснюється як за державним замовленням, так і за рахунок юридичних та фізичних осіб. Якщо Ви вирішили присвятити своє життя служінню хворим і немічним людям, Вам притаманні людяність, милосердя, терплячість, доброзичливість, ласкаво просимо до Першого Київського медичного коледжу.


Матеріально-технічна база:
навчальні кабінети та лабораторії,
комп'ютерні класи,
тренажери,
бібліотека,
читальна зала

Контингент студентів:
денна форма навчання - 1 тис. осіб

Адреса:
навчальний корпус № 1
вул. Мельникова, 14, м. Київ, 04050
тел./факс: (044) 483-95-15


навчальний корпус № 2
вул. Блюхера, 6, м. Київ, 04128 (Приймальна комісія)
тел.: (044) 400-22-83 (секретар)
(044) 400-21-83 (учбова частина)